1. Tại khung thông tin Mua bán bạn nhấp ô Đóng chủ đề khi mua/bán xong
2. Sẽ có 1 bảng thông báo hiện lên
- Bạn chọn Xác nhận đóng chủ đề nếu chỉ muốn Đóng topic tạm thời

- Bạn tích chọn Xóa chủ đề rồi chọn Xác nhận đóng chủ đề nếu muốn Xóa hẳn chủ đề (cái này cần thiết vì các bạn chỉ lập được 100 topic nên khi báo đến giới hạn 100 & các bạn không lập topic mới được nữa thì các bạn tìm chủ đề cũ đã Mua bán xong & thao tác như trên để Xóa chủ đề)