1. Đăng nhập vào nhattao.com bằng tài khoản tinhte.vn

Nếu bạn chưa có sẵn tài khoản tại Nhật tảo, ngoài việc hỗ trợ đăng nhập bằng Google và Facebook, Nhật tảo còn cho phép đăng nhập bằng tài khoản tinhte.vn.

Từ trang chủ, bạn nhấn nút Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình. Chọn "Đăng nhập bằng Tinhte.vn" và đăng nhập bình thường bằng username và password bạn vẫn dùng tại diễn đàn Tinh tế.2. Kết nối tài khoản tại nhattao.com và tinhte.vn

Nếu bạn có hai tài khoản riêng biệt, một tại tinhte.vn một tại nhattao.com, và bạn muốn kết nối hai tài khoản này với nhau (mục đích: không phải đăng nhập lại khi chuyển diễn đàn, đồng thời vẫn có hai username khác nhau), bạn có thể sử dụng chức năng kết nối tài khoản.

Nhấn vào tài khoản của bạn và chọn "Tài khoản kết nối":Chọn "Associate with Tinhte.vn"

Sau đó hệ thống sẽ đưa bạn đến trang tinhte.vn, và yêu cầu bạn phải đăng nhập bằng username và password bạn dùng cho Tinh tế:
Tiếp theo bạn cần xác nhận lại mật khẩu tài khoản nhattao.com để kết nối:
Nhấp "Kết nối tài khoản" và bạn đã hoàn thành liên kết hai tài khoản với nhau.


*Trong trường hợp bạn muốn dừng liên kết hai tài khoản, bạn vào phần "Tài khoản kết nối" và chọn "Hủy kết nối tài khoản Tinhte.vn"
*Lưu ý:
- Khi bị ban nick tại tinhte.vn:

  • Nếu bạn dùng chung một tài khoản (một username) cho tinhte.vn và nhattao.com, khi bị ban nick tại Tinh tế bạn cũng sẽ không thể đăng nhập tại Nhật tảo. Bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách chọn "Quên mật khẩu" tại Nhật tảo và làm theo hướng dẫn. Bằng cách này hệ thống tạo cho bạn một mật khẩu riêng chỉ dùng cho tài khoản nhattao.com, không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn tại tinhte.vn (sau khi hết thời hạn bị ban nick bạn vẫn có thể đăng nhập vào Tinh tế bằng mật khẩu cũ).
  • Nếu bạn có hai username và hai tài khoản này được liên kết với nhau, khi bị ban nick tại tinhte.vn, hệ thống sẽ không tự động đăng nhập khi bạn vào nhattao.com, và bạn cũng không thể dùng chức năng "Đăng nhập bằng Tinhte.vn". Để khắc phục, bạn cần đăng nhập vào nhattao.com bằng username và password bạn dùng khi đăng ký tài khoản tại Nhật tảo.

- Nếu chỉ dùng chung một tài khoản và bạn chọn "Hủy kết nối tài khoản Tinhte.vn" tại Nhật tảo, hệ thống sẽ gửi cho bạn một mật khẩu mới để dùng riêng tại nhattao.com.