1. Nhattao chia làm 2 nhóm thành viên

 • Mới đăng ký (chưa xác thực số điện thoại)
 • Thành viên (đã xác thực số điện thoại)

2. Đặc điểm của từng nhóm Thành viên
Nhóm: Mới đăng ký 

 • Đặc điểm Nick: Màu Xám (mờ hơn bình thường), dưới nick có chữ "Mới đăng ký/Mới tham gia"
 • Xem, đọc, trả lời các bài Mua/bán & các thông tin trên diễn đàn
 • Lập topic ở khu vực Hỗ trợ kỹ thuật hay Góp ý xây dựng diễn đàn
 • Chưa có chức năng gửi bài mua bán mới
 • Chưa sử dụng được tính năng PM - Private Messages (Tạo cuộc hội thoại hay Gửi tin nhắn riêng vào hộp thư diễn đàn cho thành viên khác để tiện trao đổi về việc Mua bán)
 • Chưa post được bài ở khu vực Xây dựng thương gia

* Nhóm: Thành viên 

 • Đặc điểm Nick: Màu Xanh, dưới nick có chữ "Thành viên"
 • Số chủ đề có thể tạo trong một ngày: 03
 • Số chủ đề có thể up trong một ngày: 03
 • Tổng số chủ đề đang mở: 100 (không bao gồm các chủ đề đã bán, đã đóng hay đã xoá).
 • Tiêu đề bài bán hàng: sửa bất cứ lúc nào.
 • Có thể sử dụng được tính năng PM - Private Messages (Tạo cuộc hội thoại hay Gửi tin nhắn riêng vào hộp thư diễn đàn cho thành viên khác để tiện trao đổi về việc Mua bán)
 • Có thể post được bài ở khu vực Xây dựng thương gia